Store Åmose

Projektet omfatter de to højmosepartier Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmose. EU Life-midlerne skal være med til at forbedre de fysiske forudsætninger for at genskabe aktive højmoser med tørvedannelse. 

Du kan læse mere om, hvordan naturen ser ud i Store Åmose i dag, og hvad LIFE-projektet ønsker at opnå til bevarelse af højmoserne i fremtiden.

Projektområdet i Store Åmose

Projektområdet for LIFE Østdanske Højmoser ligger på Vestsjælland i den sydlige del af Store Åmose. Åmose Å, som løber tværs gennem Store Åmose, adskiller Sorø Kommune mod syd fra Holbæk Kommune mod nord.

Mose 

mose

sø

beskyttet vandløb

beskyttet vandløb

Eng

eng

Natura2000-området

Natura2000-området

Projektgrænse

Projektgrænse

Kommunegrænse

Kommunegrænse