Film fra naturgenopretning af højmoser i Store Åmose

De to højmoser i Verup og Sandlyng moser forvandles fra tørre, afgravede og nedbrudte højmoser, til områder hvor vand tilbageholdes og ny højmosenatur med et levende tørvemos (sphagnum) vækstlag kan etablere sig.