Følgegruppe

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

En følgegruppe skal drøfte og vejlede om problemstillinger i forbindelse med udførelse af projektet.

Følgegruppen består af otte personer: to lodsejere, to foreningsmedlemmer (helst én fra de grønne foreninger og én fra erhvervsforeningerne), to udpegede medlemmer (en højmoseekspert og en fra Naturpark Åmosen) samt Sorø Kommune som formand og sekretær.

Gruppen holder op til to møder om året.

Følgegruppe til LIFE Østdanske Højmoser, Store Åmose:

Sorø Kommune:

 • Formand:
  Peter Dorff Hansen | Leder Natur og Miljø
  Fagcenter Teknik, Miljø og Drift,  Rådhusvej 8, 4180 Sorø
  57 87 63 70 / 23 84 37 57 pedh@soroe.dk
 • Sekretær:
  Line Strandholm Magnussen | Biolog Projektleder for LIFE i Åmosen
  Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
  57 87 63 48 lsma@soroe.dk

Repræsentanter for lodsejere:

 • Bo Jung | Godsforvalter for den Suhrske Stiftelse, Sandlyng Mose
  Bonderupvej 148, 4370 Store Merløse
  57 80 12 12 / 212 08 212  bo@bojung.dk

 • Mark Nielsen | Verup Mose
  Magleøvej 1, 4293 Dianalund
  maliway@maliway.dk

Foreningsrepræsentanter:

Udpegede medlemmer: