Film fra naturgenopretning af højmoser i Store Åmose

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

De to højmoser i Verup og Sandlyng moser forvandles fra tørre, afgravede og nedbrudte højmoser, til områder hvor vand tilbageholdes og ny højmosenatur med et levende tørvemos (sphagnum) vækstlag kan etablere sig.

Du kan se filmen i høj opløsning på youtube