Store Åmose

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Projektet omfatter de to højmosepartier Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmose. EU Life-midlerne skal være med til at forbedre de fysiske forudsætninger for at genskabe aktive højmoser med tørvedannelse. 

Du kan læse mere om, hvordan naturen ser ud i Store Åmose i dag, og hvad LIFE-projektet ønsker at opnå til bevarelse af højmoserne i fremtiden.

Projektområdet i Store Åmose

Projektområdet for LIFE Østdanske Højmoser ligger på Vestsjælland i den sydlige del af Store Åmose. Åmose Å, som løber tværs gennem Store Åmose, adskiller Sorø Kommune mod syd fra Holbæk Kommune mod nord.

Kommunegrænse Projektgrænse Projektområde