Store Åmose

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Projektet omfatter de to højmosepartier Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmose. EU Life-midlerne skal være med til at forbedre de fysiske forudsætninger for at genskabe aktive højmoser med tørvedannelse. 

Du kan læse mere om, hvordan naturen ser ud i Store Åmose i dag, og hvad LIFE-projektet ønsker at opnå til bevarelse af højmoserne i fremtiden.

Projektområdet i Store Åmose

Projektområdet for LIFE Østdanske Højmoser ligger på Vestsjælland i den sydlige del af Store Åmose. Åmose Å, som løber tværs gennem Store Åmose, adskiller Sorø Kommune mod syd fra Holbæk Kommune mod nord.

 

Mose Mose Soe Beskyttet Vandloeb Beskyttet vandløb Eng Eng
Kommunegrænse Projektgrænse Natura2000-området