Tidslinje

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Tidslinje

Life opstart august 2013
Nedsættelse af følgegruppe 1. kvartal af 2014
Lodsejerforhandlinger forår 2014 - 2020
Naturovervågning forår og sommer 2014 + samme i 2020
Lukning af grøfter og dræn, trærydning sommer 2016 - 2020
Slut på projektet marts 2021

Læs tabellen vandret fra venstre række mod højre række.