Nyheder 2015

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Nyheder 15. januar

 

Følgegruppemøde i januar

Formålet med Følgegruppens møder er at sikre lokalt ejerskab ved at lokale aktører får mulighed for at bidrage til en konstruktiv dialog om projektets aktiviteter. Til dette møde blev status for forårets og sommerens forundersøgelser gennemgået. Det drejer sig om status og forslag til forvaltning af Stor Kærguldsmed, status over højmoseplanter og - mosser, gennemgang af en socio-økonomisk undersøgelse samt forslag til plejetiltag der på sigt vil bevirke, at højmosen kan retablere sig igen.

I følgegruppen sidder to lodsejerrepræsentanter (Verner Hansen og Jørgen Hilleke), to fra Grønt Råd  (Rene Christensen og John Knudsen - fraværende på billedet), to lokale eksperter (Sven Thorsen og Thyge Andersen) samt Guldborgsund Kommune (Frederik Cordes, leder af Natur og Anita Pedersen, EU-projektleder - fotograf). Til dette møde deltog også højmoseekspert Mette Risager.

Følgegruppen

Følgegruppemøde januar

 

 Status ved årsskiftet

Følgegruppen for Store Åmosen mødtes sidste gang i efteråret. Formålet med følgegruppen er at sikre lokalt ejerskab og dialog om projektets aktiviteter.

På mødet blev status for forårets og sommerens undersøgelser gennemgået. Det drejer sig om registrering af højmoseplanter og - tørvemosser, gennemgang af den socio-økonomiske undersøgelse og forslag til, hvordan Verup Mose og Sandlyng Mose kan sikres mod forsat afvanding. Den endelige rapport over vandstandshævende tiltag samt afværgeforanstaltninger mod det omgivende terræn og bygninger er modtaget i december.

Her i januar har vi iværksat en supplerende undersøgelse af tørvens tilstand i Verup Mose. Det er afgørende for projektets succes at kunne opsamle regnvand inde på den gamle højmoseflade, da afpropning af drængrøfter i sig selv ikke vil være nok til at få gendannet højmose i Verup Mose.

Dialog med lodsejerne forsætter i 2015. I første omgang er der fokus på at få lavet aftaler om naturgenopretning for de centrale dele af moserne. Derudover vil vi gennemgå vandstandsløsninger for moserne med de lokale lodsejere.

 

Nyhed 28. august

Sikring af Højmosen

Torsdag den 27. august 2015 er en dato, der vil gå over i historien omkring den fremtidige sikring af højmosen Horreby Lyng.

"Retten var sat" på Traktørstedet Pomle Nakke, da dommer Henrik Lind Jensen, Retten i Glostrup, formand for Jordfordelingskommissionen afsagde kendelse under overværelse af 48 lodsejere og tilhører fra nærområdet. Afsigelsen af kendelsen var kulminationen på de sidste to års arbejde med at opnå enighed mellem lodsejerne og Guldborgsund Kommune omkring udførelse af naturgenopretning af højmosen. Det, at der er blevet afsagt en kendelse, betyder, at alle skriftlige aftaler er blevet erklæret juridisk gyldige, samt at de efterfølgende vil blive tinglyst på lodsejernes ejendomme.

"Det er en meget stor dag i dag" udtaler projektleder Anita Pedersen. "Det er en stor dag ikke kun for Horreby Lyng og dens lodsejere, men også for alle borgerne i nærområdet og i hele kommunen".

Enestående samarbejde

"Det er et helt enestående samarbejde, vi har haft med de 37 lodsejere i Horreby Lyng", udtaler Anita Pedersen. "Uden deres velvillighed og opbakning ville vi aldrig kunne have sikret højmosen for eftertiden. Det sammenhold og opbakning der har været er helt unik, og alle har virkelig villet det her. Vi kan nu med god samvittighed sige, at vi har gjort vores bedste til, at vores efterkommere også får mulighed for at opleve den specielle og unikke højmosenatur, vi har midt på Falster". Lodsejeraftalerne er blevet indgået efter et meget tæt samarbejde med konsulent Lausten Hansen fra Jordfordelingskontoret, NaturErhverv i Tønder samt Guldborgsund Kommune.

Naturgenopretningsprojektet går kort fortalt ud på, at mosen skal gøres vådere for at sikre højmosevegetationen. Dette gøres ved at fastholde regnvandet så lang tid som muligt inde i mosen. Dette gøres ved at lukke grøfter og kanaler inden i mosen, så afvandingen af mosen sinkes. Der vil tillige blive etableret en ringkanal rundt om mosen, som vil sikre forbedret afvanding af landbrugsarealerne, samtidig med at det næringsrige drænvand som hidtil er blevet ledt ind i mosen, vil blive ledt ned i ringkanalen. Det næringsrige drænvand dræber nemlig højmosevegetationen. Udover arbejdet med vandet, er der planlagt, at der også vil blive foretaget rydninger af træ- og buskopvækst i mosen, der vil blive eksperimenteret med at fremme vækst af højmosevegetation primært spagnummosser, ligesom der vil blive etableret en mindre udstilling.

I det nærmeste fremtid vil arbejdet med projektet fokusere på at konkretisere tiltagene via udarbejdelse af udbudsmateriale, samt udarbejde ansøgninger om dispensationer fra diverse lovgivninger. Det forventes, at anlægsarbejdet vil kunne igangsættes i løbet af sommeren 2016.

Naturgenopretningsprojektet løber frem til udgangen af 2018 og er venligst finansieret med 20 mio kr fra EU LIFE og Miljøministeriet. Projektet er en del af EU LIFE Projektet Østdanske Højmoser. Læs mere om projektet på www.lifeeast.dk eller www.horrebylyng.dk

 

Se indslag fra TV2 Øst om aftalen.

Folketiden har også skrevet om aftalen:

Højmoseplan i hus

Sjælden højmose klar til genopretning

 

For spørgsmål kontakt:

Projektleder Anita Pedersen på aped@guldborgsund.dk eller tlf. 54 73 19 80.

 

Jordfordeling Horreby Lyng

Lausten Hansen, Jordfordelingskontoret, NaturErhverv gennemgår principperne bag jordfordelingen og forløbet i Horreby Lyng.

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø