Anlægsnyt 3 fra Åmosen

19. december 2017
Anlægsnyt nr. 3. fra Life Østdanske Højmoser, Store Åmose

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Nu er det rigtigt blevet efterår med rusk og regn. Folk og maskiner forsætter stædigt inde i moserne, og Life anlægsprojektet skrider stødt fremad. Der bruges nu flere mindre maskiner og helst på larvefødder, nu hvor terrænet er så blødt.

Veje og kørsel

Magleøvej er ikke farbar med større maskiner og lastbiler. Vejen slog revner ved første lastbilslevering til Magleøvej 1. Der etableres derfor en midlertidig omlastningsplads syd for ejendommen, så materialekørsel det sidste stykke foregår med mindre maskiner. Øgårdsvej er heller ikke i optimal stand, så der lægges pt. køreplader på vejen hen til de oplagte træstakke. Øgårdsvej vil kun bliver brugt på den pågældende strækning til at køre træ ud.

Et par naboer til mosen har spurgt hvem som ejer træstakkene langs Øgårdsvej. Det gør entreprenøren HedeDanmark A/S. Træet er solgt til flis internt i firmaet, men tal/sms med projektansvarlig Jesper Kirkegaard (21 20 94 75) om evt. køb til husbehov.

  dec17-5

Pas på! i Verup Mose

Terrænreguleringen på 7 ha i midten af Verup Mose er færdig. Næste skridt er isætning af membraner og udspredning af sphagnum mosser til at genstarte mosens vækst. Gå ikke ind på det åbne midterstykke! Der er fyldt stød og løst materiale i de lave tørvegrave omkring kerneområdet, for sammen med membraner at holde på regnvandet inde på den mest intakte del af højmosen, som ikke har været tørvegravet. Området er derfor pt. noget ustabilt og man kan risikere at synke ned i det løse materiale. Advarselsskilte vil blive sat op.

  dec17-6

1. Rydning af større træer og knusning af birk inde i midten af Verup Mose.

På foto ses en mindre tørvegrav med "balker" omkring. Et afgravet område der ligner en Schweitzerost består af enkeltmandsgrave. Hvor 1-2 personer gravede alt hvad man kunne på en dag, og så startede et nyt sted den næste dag, hvor vand havde fyldt den tidligere udgravning.

  dec17-7

 2. Træet er fjernet og overfladen ligger tør og fyldt med træstød

  dec17-8

3. Overfalden er skrabet af med ca. 20 cm og stød er fjernet på det intakte og aldrig tørvegravede midterstykke, hvor højmosen har de bedste muligheder for genvækst.

På fotoses den lyse farve på ikke omsat sphagnum tørv. Det vil sige at tørven er velbevaret herinde og kan holde på nedbøren langt bedre end omsat materiale.

Næste step er udspredning af sphagnum mos, som vi har samlet sammen inden maskinerne kørte ind i moserne. Den har været opbevaret i vandfyldte tørvegrave i Sandlyng Mose.

 

dec17-9

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø