Anlægsnyt 2 fra Åmosen

19. december 2017
Anlægsnyt 2. fra Life Østdanske Højmoser, Store Åmose

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Det regner! - og det har regnet en hel del ude i Åmosen over de sidste 2-3 uger. Det betyder at projektet kører i et lavere tempo end hidtil. Heldigvis er skovmaskinerne færdige og ude af begge moser, og projektet i Sandlyng Mose er stort set færdigt. Der er lagt membraner ned i mosen og sat spunsvægge i Akademirenden.

I midten af Verup Mose kører nu to "langarme" som er ved at planere terrænet ud. Området er næsten ikke til at kende nu hvor nåletræerne er fældet og birkeopvæksten knust ned.

Det nye omløbsstykke af Magleøgrøften er halvt færdigt. og vi håber på nogle sammenhængende tørvejrsdage, så overfladen kan tørre op de mest kritiske steder på marken omkring den nye grøft. Den gamle grøft langs Magleøvej (gennem mosen) skal proppes til, og der mangler isætning af membraner og afværgetiltag syd for mosen. Der lukkes først af til vandafløb fra mosen til allersidst når overløb og afvandingsgrøft (Magleøgrøften) er helt på plads.

Det har været muligt at holde al tilkørsel med maskiner til Verup Mose via Bodal og på Magleøvej. HedeDanmark regner først med at benytte Øgårdsvej, når der skal hentes træ ud fra bunkerne langs vejen (liggetid op til 9 mdr.). Der vil blive etableret en midlertidig vendeplads syd for træ-stakkene, så lastbilerne kan bakke tilbage og flise træet op på lastvognene.

Efterårs hilsner fra Line

 

 dec17-1

 

Der graves PE-membran ned i tørven for at holde nedbør tilbage inde i højmosen.

"Langarmen" trækker gravekassen med membranrullen gennem den gravede rende, og en mindre gravemaskine doser jord omkring membranen.

 

 dec17-2

 

En af de to nye spunsvægge i Akademirenden til opstuvning af vand inde i Sandlyng Mose. De midterste stykker er 9 meter lange for at nå ned til bunden under mosen.

En boreprøve ved siden af vandløbet har vis,t at undergrunden her består af 2 meter tørv og 3 meter "gytje" (ustabilt og plastisk organisk materiale aflejret på den gamle søbund under mosen) ovenpå istidens sandaflejringer.

Inde i midten af Sandlyng Mose var der 3 til >4 meter tørv tilbage ovenpå "gytjen", hvor der ud mod kanten af mosen er gravet tørv indtil 0,5 meters tykkelse.

I Verup Mose svinger tørvelagenes tykkelse også alt efter udnyttelsen af tørven.

 

 Dec17-4

Profil af den nye Magleøgrøft øst om lavmosen i Verup. Her ses et tydeligt jordbundssnit med sort omsat dyrkningsjord øverst, brunt højmosetørv og sort kær-tørv i midten samt gytje/ sand i bunden.

Dette område er afgravet under 2. verdenskrig.

Dec17-3

 

Langarme i aktion med terrænregulering i Verup Mose

 

 

 

 

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø