Højmose naturgenoprettes

07. september 2017
Banebrydende naturgenopretningstiltag i højmosen Horreby Lyng på Falster

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

For første gang nogensinde er der blevet importeret sphagnum mosser fra udlandet til Danmark i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Det er EU LIFE Projektet Østdanske Højmoser i Horreby Lyng på Falster, som har fået tilladelse til at importere et vognlæsfuld sphangum mosser fra Estland.

"Det er helt fantastisk", udtaler projektleder ved Guldborgsund Kommune Anita Pedersen. Vi har nu en enestående mulighed for at kick-starte retableringen af højmosen igen.

Der findes sphagnum arter, som tilgodeser våde vanddækkede flader som vi ser i Horreby Lyng i de vandfyldte tørvegrave. Dernæst findes der sphagnum arter, som tilgodeser de tørre levesteder, som sjældent er mættet af vand. Vi har de tørre arter i Horreby Lyng, men slet ikke i mængder som kan indsamles. Derfor er det en gave, at vi har fået lov til at indhente et vognlæs af de tørre arter fra Estland, udtaler Anita Pedersen.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for, at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi så forsøge at retablere mosen. "Det er et spørgsmål om vand", udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnum mosser, som kræver meget fugtige forhold. Men der er store arealer som ikke kan blive fugtige nok. Derfor er udbringning af de tørre arter en mulighed for at få reetableret højmosen igen. EU LIFE, som finansierer projektet, har bl.a. anbefalet at vi kick-starter mosen igen med sphagnum arter fra Estland.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kunne blive ledt rundt om mosen. Sphagnum mosserne kan simpelthen ikke tåle næringsstoffer. Projektet er derfor en klar "win-win" situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og sphagnum mosserne som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår.

I Estland har man en slags åben "minedrift", hvor man indvinder tørv. Tørven køber vi bl.a. på planteskover i plantesække både til Rhododendron bede eller som tilsætning i blomsterjord. Det er fra en af disse "åbne miner", at vi har hentet sphagnum mosserne. Danmark og Estland tilhører den sammen biogeografiske zone. På den baggrund vil der ikke blive indført plante arter, som vi ikke allerede nu kan finde i Horreby Lyng.

Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Skovskolen Københavns Universitet, Troels Jørgensen A/S samt Guldborgsund Kommune. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

Erik Thorsen 

 Mose Estland

Skovteknikelever fra Skovskoven, København Universitets er i denne uge med til at sprede sphagnum mosser ud fra Estland i Horreby Lyng.

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø