Projektets fremdrift

01. juli 2017
Nyhedsbrev om projektets fremdrift juli 2017.

Kære lodsejere omkring Verup Mose og Sandlyng Mose,

Life Østdanske Højmoser har nu fået ansat HedeDanmark som entreprenør på anlægsarbejderne i moserne.

Anlægsarbejdet starter op i Verup Mose mandag d. 31/7-2017. Der påregnes en anlægsperiode på ca. 3 måneder. Museum Vestsjælland følger arbejdet tæt af hensyn til eventuelle fortidsminder i tørven.

Kontakt
Sorø Kommune er bygherre og undertegnede følger projektet tæt hele vejen. Konsulent Niels Riis, som også stod for detailprojekteringen, er ansat som byggeleder. Der påregnes byggemøder hver til hver anden uge efter behov. HedeDanmark vil have underentreprenører på dele af opgaven, så hvis der er spørgsmål undervejs, så henvend jer gerne til Niels eller mig.

Registrering af veje og facader
Det firma som lavede prøveboringer i området (DMR Geoteknik) vil lave et bygningssyn i uge 28-29, hvor de fotoregistrere facader og gavle ud mod Magleøvej og Øgårdsvej, hvor der kunne være risiko for skader i forbindelse med kørsel på vejene.

Inden anlægsarbejdet går i gang vil HedeDanmark registrere/filme vejenes tilstand i området. Når arbejdet er slut vil vejene blive lappet og nyt slidlag lagt ud. De tager kontakt til de ejendomme omkring Øgårdsvej/Magleøvej, hvor der er gjort opmærksom på blød vej.

Formidling
Life projektet har et filmhold til at lave droneoptagelse inde i moserne før, under og efter anlægsfasen. De filmer kun i selve moserne. Filmene skal bruges til dokumentation og formidling af højmosegenopretningen.
I sensommeren udarbejdes og opsættes skilte om Life-projektet ved bålhytterne og Akademirenden (ved siden af eksisterende tavler).

I tager bare fat i mig eller teamet undervejs, hvis der er noget I er i tvivl om.

Og så håber jeg, at vi med fælles hjælp kan få arbejdet til at glide igennem uden de store gener.


God sommer,
Venlig hilsen
Line Strandholm Magnussen

Biolog, Projektleder Life Østdanske Højmoser, Store Åmose

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø