Kære lodsejere i Åmosen

05. september 2016
Nyt om Life-projektet

Sorø den 5.september 2016

Jeg kan med glæde meddele, at Life-projektet har indgået aftale med Niels Munch Hansen om naturgenopretning af højmoserne på Bodal God.

Det sidste år er gået med at få rammerne på plads omkring udformning af projektet. Og med aftalen har vi sikret, at det bliver mulighed at lave naturgenopretning, samtidigt med at ejendom kan drives videre med landbrug og jagt.

Undersøgelser i 2015 viste, at der var god tørv på højmosefladen i Verup Mose, men at det blev vanskeligt at holde på vandet derinde. Genopretningen går nu på, at bygge lave tørvedæmninger og sætte membran i omkring den centrale del af Verup Mose. Det samme gælder for de høje dele af Sandlyng Mose, som bliver inddæmmet af en membran.

  • Der isættes membraner mod nord i Verup Mose, så Øgårdsvej 30 og 37 ikke påvirkes af projektet.
  • Der er ingen vandafstrømning ud af Verup Mose mod vest, så Øgårdsvej 26 og 31 bliver ikke påvirke.
  • Arealerne syd for Verup Mose bliver i mindre grad vådere end før, så alle lodsejerne vil blive kontaktet. Der skal laves en aftale omkring afværgetiltag på Magleøvej 1, så ejendommen holdes skadefri.
  • I Sandlyng Mose er landbrugsarealerne mod nord og øst taget ud af projektet, og der skal aftales en løsning i forhold til Sandlyng Skov.

 Planen er, at Lausten fra Jordfordelingskontoret og jeg aftaler besøg hos lodsejerne (syd for Verup Mose og Sandlyng Skov) i uge 39 eller 40. Dato vil blive meldt ud snarest.

Hvis andre har brug for et besøg eller en orientering i telefonen, så kontakt mig venligst. Det er også muligt at kontakte følgegruppens medlemmer: Mark Nielsen (maliway@maliway.dk) eller Bo Jung (bo@bojung.dk), hvis I har noget på hjertet.

Følgegruppen aftaler møde inden lodsejermøderne.

Den 29. og 30. september kommer EU's Life kontor herop og ser på moserne her og på Falster (Horreby Lyng). I Horreby Lyng er arbejdet med naturgenopretningen i fuld gang, måske har I fulgt med på hjemmesiden eller TV Øst. De fik lodsejeraftaler i stand sidste sommer, og vinteren er gået med myndighedsbehandling, udbud på anlægsarbejde m.v. Hvis alt går vel, så går arbejdet i gang i Åmosen til næste år J

 

Venlig hilsen

Line Strandholm Magnussen

Biolog, Projektansvarlig Life Østdanske Højmoser, Store Åmose.

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876348
E-mail: lsma@soroe.dk

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø