Om projektet

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

LIFE Østdanske Højmoser omfatter projektområder i Horreby Lyng på Falster (Guldborgsund Kommune) og dele af Store Åmose (Sorø Kommune).

Projektområdet Horreby Lyng er på ca. 258 ha og Store Åmose er på 171 ha fordelt på Verup Mose og Sandlyng Mose.

Der er ca. 50 lodsejere i Horreby Lyng og 10 lodsejere og naboer omfattet af projektet i Store Åmose.

LIFE Østdanske Højmoser vil genskabe de rette vandstandsforhold inde på højmoserne, så den naturlige dynamik med højmosestruktur på sigt kan blive genskabt.

Mål for projektet

Horreby Lyng projektområde omfatter:

 • fastholde vinter-vandstand inde i højmosen
 • sikring af afvanding fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om højmosen
 • rydning af ca. 20 hektar bevoksning (herunder 5 hektar nåleskov)
 • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv - herunder den sjældne Stor Kærguldsmed
 • forbedring af offentlighedens adgang til mosen
 • herunder etablering af udstillingsbygning og ny p-plads 
 • opkøb af 92 hektar højmose
 • sikre engområder rundt om højmosen - såkaldt rigkær

Store Åmose: Restaurering af ca. 75 hektar højmose, hvilket omfatter:

 • højere vandstand inde i højmosen
 • sikring af vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om mosen
 • rydning af ca. 59 hektar bevoksning
 • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv

Budgetramme

Det samlede budget er på ca. 40 mio kr.

EU bidrager med 75%, hvilket svarer til ca. 30 mio. kr., og Miljøministeriet bidrager med 24%, hvilket svarer til ca. 10 mio. kr.