Om projektet

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

LIFE Østdanske Højmoser omfatter projektområder i Horreby Lyng på Falster (Guldborgsund Kommune) og dele af Store Åmose (Sorø Kommune).

Horreby Lyng er på ca. 150 ha og Store Åmose er på 222 ha fordelt på Verup Mose (68 ha) og Sandlyng Mose (154 ha).

Der er 38 lodsejere i Horreby Lyng og 14 lodsejere i Store Åmose.

LIFE Østdanske Højmoser vil genskabe de rette vandstandsforhold inde på højmoserne, så den naturlige dynamik med højmosestruktur på sigt kan blive genskabt.

Mål for projektet

Horreby Lyng: Restaurering af ca. 150 hektar højmose, hvilket omfatter:

  • højere vandstand inde i højmosen
  • sikring af afvanding fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om højmosen
  • rydning af ca. 20 hektar bevoksning (herunder 5 hektar nåleskov)
  • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv - herunder den sjældne Stor Kærguldsmed
  • forbedring af offentlighedens adgang til mosen - herunder etablering af udstillingsbygning og ny p-plads samt opkøb af 92 hektar højmose

Store Åmose: Restaurering af ca. 75 hektar højmose, hvilket omfatter:

  • højere vandstand inde i højmosen
  • sikring af vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om mosen
  • rydning af ca. 59 hektar bevoksning
  • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv

Budgetramme

Guldborgsund Kommune har 18,7 mio. kr. til højmosegenopretning i Horreby Lyng.
Sorø Kommune har 21,3 mio.kr. til højmosegenopretning i Store Åmose.
EU bidrager med 75%, hvilket svarer til ca. 30 mio. kr., og Miljøministeriet bidrager med 24%, hvilket svarer til ca. 10 mio. kr.