Galleri

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

I galleriet nedenfor kan du se nogle af de sjældne planter, der vokser i Horreby Lyng.

  • Soldug
  • Tørvemos Sphagnum sp
  • Kongebregner

I galleriet nedenfor kan du se billeder fra mærkedage i projektet.

  • Opstilling af vandstandslogger 1
  • Opstilling af vandstandslogger 2
  • Vandstandslogger
  • Rydning af granplantage
  • Lodsejermøde
  • Underskrivning af kontrakt