Horreby Lyng

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Projektet omfatter Horreby Lyng på Falster. EU LIFE-midlerne skal være med til at forbedre de fysiske forudsætninger for at genskabe aktive højmoser med tørvedannelse.

Du kan læse mere om, hvordan naturen ser ud i Horreby Lyng i dag, og hvad Life-projektet ønsker at opnå til bevarelse af højmoserne i fremtiden.

Projektområdet Horreby Lyng

Projektområdet for Life Østdanske Højmoser i Horreby Lyng ligger omgivet af landbrugsland og skov centralt i Guldborgsund Kommune. Horreby Lyng er på ca. 150 ha og omfatter de sidste rester af den eneste højmose på Falster. 

Kommunegrænse Projektgrænse